Bezpečnostní dveře Plzeň

Protipožární dveře, v bytě zákonná povinnost

vstupní protipožární dveře Next Plzeň

Chystáte se pořídit nové vchodové bezpečnostní dveře do bytu? Nehrajte si s ohněm! Je Vaší zákonnou povinností mít vstupní protipožární dveře s odolností, doloženou certifikátem.

Co říká zákon?

Pokud vybíráte vchodové bezpečnostní dveře do bytu v panelovém nebo činžovním domě, musí to být zároveň protipožární dveře.  Stanovisko Ministerstva vnitra, resp. generálního ředitelství Hasičského záchranného sbor ČR, to říká jasně. Každý byt je považován za požární úsek a Vaše vstupní protipožární dveře chrání Vás, ale zejména únikovou cestu ostatních obyvatel domu. Proto to musí být certifikované požární dveře. Je povinností majitele bytu zajistit, aby dveře měly platný požární certifikát. Vyžadujte od dodavatele certifikát EI 30, platný z obou stran požárních dveří.

Jak poznám požární dveře?

Základním údajem je požární odolnost doložená certifikátem. Ta představuje dobu, po kterou dokáží vzdorovat plamenům či vysokým teplotám. Tento údaj se udává v minutách a základními třídami jsou 30, 45, 60, 90, 120, 180 minut. Dalším důležitým údajem je u požárních dveří rozdělení do tříd EI a EW. Tyto třídy se liší místem, kde se měří teplota sálající ze dveří na straně odvrácené od plamenů: u třídy EW se měří teplo vycházející ze dveří, naopak u EI je kritériem samotná povrchová teplota dveří. Další důležitou hodnotou je takzvaná kouřotěsnost (označení SC). Ta udává, zda protipožární dveře propouští kouř ze strany napadené požárem.

Nehrajte si s ohněm!

Někteří prodejci a podomní obchoníci, kteří operují v Plzni Vás budou přesvědčovat, že požární dveře nepotřebujete, že se na to nepřijde. Někteří Vám budou tvrdit, že stačí samozhášecí polystyren, požární páska nebo prostě jen zavřít oči. Nestačí! Jediné, co Vás ochrání a zároveň je Vaší povinností, jsou protipožární dveře, které mají požární odolnost doloženou požárním certifikátem. Pokud to pominete, můžete ušetřit pár stovek, ale riskujete jak ohrožení požárem, tak miliónové náhrady škod.

Může se vám zdát, že se Vás toto riziko netýká, ale např. v roce 2014 došlo v ČR k 16.851 požárům, při kterých zahynulo 114 osob, z větší části v domácnostech.

NEXT bezpečnostní protipožární dveře Plzeň splňují potřebnou certifikaci, která zaručuje předepsanou požární odolnost minimálně 30 minut.